Komputer xidmetleri

Autsorsinq xidmətlərinin növləri:
İT autsorsinq
Ofşor proqramlaşdırma
Proqram təminatı
Server xidmətləri
Biznes proseslərinin idarə edilməsi
Mühasibatlıq və maliyyə
İR idarə edilməsi
Marketinq
Reklam
Logistika
Xidmət sahəsinin autsorsinqi
Işguzar xidmət
Ticarət xidmətləri
Nəqliyyat xidmətləri
Sosial xidmətlər
Istehsalat sahəsinin autsorsinqi
Əsas istehsalın autsorsinqi
Yardımçı istehsalın autsorsinqi
Kompüter xidmətləri
Autsorsinq xidmətləri
Outsorsing xidmətləri
Bakida autsorsing xidmətləri
Autsorsinq xidməti
Autsorsinq (outsourcing) ingilis sözüdür, “outside resource using” (kənar qaynaqdan yararlanmaq) söz birləşməsindən yaranıb. Biznes dilində desək, şirkətin effektsiz, ya da az effektli fəaliyyət növünün daha üstün keyfiyyət göstəriciləri olan peşəkar tərəfdaşlarına ötürülməsi deməkdir.
“Autsorsinq” anlayışı XX yüzilliyin fenomeni kimi qəbul edilib və yalnız XX yüzilliyin 80-ci illərindən başlayaraq biznes dünyasında bir istiqamət kimi geniş yer almağa başlayıb.

Overview

Yer

Yasamal,Bakı

Rəy yaz