İntensiv mühasibatlıq və 1C kursları
150 AZN

İntensiv mühasibatlıq və 1C kursları
Tədrisə daxildir:
Mühasibat uçotunun anlayışı
Mühasibat üçotunda hesablar planı
Mühasibat üçotunda ikili yazılış sistemi
Əsas mühasibatlıq maddələri üzrə uçotun aparılması —
2023 ci il ucun vergi ucotunda olan deyisiklikler ve yeni vergi ucotu tedris olunacaq.
1. Əsas vəsaitlər və onların hərəkəti (əsas vəsaitlərin alınması, köhnəlməsi, silinməsi)
2. Qeyri-maddi aktivlər (aktivlərin alınması, uçotu, amortizasiyası, silinməsi)
3.Ehtiyatlar və materiallar
4. Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar
5. Qısamüddətli və uzunmüddətli aktivlər/öhdəliklər
6. Gələcək dövrlərin xərcləri və gəlirləri
7. Kreditorlar və debitorlarla hesablaşmalar
8. Əmək haqqının, məzuniyyət və xəstəlik vərəqələrinin hesablama qaydaları
9. Mənfəət və kapital
Yerli (vergi/maliyyə) mühasibatlıq” üzrə maliyyə hesabatlığı
Müəssisənin balansı (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
Mənfəət və zərər haqqında hesabat (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
Kapitalın hərəkəti haqqında hesabat (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
Tədris müddəti 1 aydır.1ayda 1C proqramı həm praktiki nəm nəzəri tedris olunacaq.
1c 8.3 -ə Giriş
Hesablar planı
Kassa əməliyyatları
Bank əməliyyatları
Alış əməliyyatları
Satış əməliyyatları
İşçi və əmək haqqı üzrə əməliyyatlar
ƏDV reqlament və ayın bağlanması əməliyyatları
1c 8.3-də Hesabatlar
Hem yeni baslayanlar Hem de bu sahede çalisanlar ucun muhasibatliq kurslari.
Siz artıq 1C 8.3 proqramını mütəxəsis müəllimələrdən öyrənə bilərsiniz. Kursu bitirdikdən sonra gələcəkdə 1C 8.3 proqramı ilə bağlı işləri sərbəst yerinə yetirəcəsiniz.
Qiymət Fərdi 150 manat
Qrup 110 manat.
#mühasibat kursu,
#muhasibat kurslari,
#muhasibat 1C kursu,
#1C kursları,
#muhasib kursları,
#muhasibat 1c 8.3 kursu,
#1c8.3 kursu,
#1C 8.2 kursu,
#1C 7.7 kursları,
Telefon 055 286 14 32

Overview

 • İntensiv mühasibatlıq və 1C kursları
 • Tədrisə daxildir:
 • Mühasibat uçotunun anlayışı
 • Mühasibat üçotunda hesablar planı
 • Mühasibat üçotunda ikili yazılış sistemi
 • Əsas mühasibatlıq maddələri üzrə uçotun aparılması ---
 • 2023 ci il ucun vergi ucotunda olan deyisiklikler ve yeni vergi ucotu tedris olunacaq.
 • 1. Əsas vəsaitlər və onların hərəkəti (əsas vəsaitlərin alınması, köhnəlməsi, silinməsi)
 • 2. Qeyri-maddi aktivlər (aktivlərin alınması, uçotu, amortizasiyası, silinməsi)
 • 3.Ehtiyatlar və materiallar
 • 4. Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar
 • 5. Qısamüddətli və uzunmüddətli aktivlər/öhdəliklər
 • 6. Gələcək dövrlərin xərcləri və gəlirləri
 • 7. Kreditorlar və debitorlarla hesablaşmalar
 • 8. Əmək haqqının, məzuniyyət və xəstəlik vərəqələrinin hesablama qaydaları
 • 9. Mənfəət və kapital
 • Yerli (vergi/maliyyə) mühasibatlıq” üzrə maliyyə hesabatlığı
 • Müəssisənin balansı (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
 • Mənfəət və zərər haqqında hesabat (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
 • Kapitalın hərəkəti haqqında hesabat (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
 • Tədris müddəti 1 aydır.1ayda 1C proqramı həm praktiki nəm nəzəri tedris olunacaq.
 • 1c 8.3 -ə Giriş
 • Hesablar planı
 • Kassa əməliyyatları
 • Bank əməliyyatları
 • Alış əməliyyatları
 • Satış əməliyyatları
 • İşçi və əmək haqqı üzrə əməliyyatlar
 • ƏDV reqlament və ayın bağlanması əməliyyatları
 • 1c 8.3-də Hesabatlar
 • Hem yeni baslayanlar Hem de bu sahede çalisanlar ucun muhasibatliq kurslari.
 • Siz artıq 1C 8.3 proqramını mütəxəsis müəllimələrdən öyrənə bilərsiniz. Kursu bitirdikdən sonra gələcəkdə 1C 8.3 proqramı ilə bağlı işləri sərbəst yerinə yetirəcəsiniz.
 • Qiymət Fərdi 150 manat
 • Qrup 110 manat.
 • #mühasibat kursu,
 • #muhasibat kurslari,
 • #muhasibat 1C kursu,
 • #1C kursları,
 • #muhasib kursları,
 • #muhasibat 1c 8.3 kursu,
 • #1c8.3 kursu,
 • #1C 8.2 kursu,
 • #1C 7.7 kursları,
 • Telefon 055 286 14 32

Yer

Nərimanov,Bakı

Rəy yaz